Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Może też sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do przestrzegania:

 1. zasady poufności w stosunku do uzyskanych informacji,
 2. zasady bezstronności i etyki zawodowej,
 3. szczególnej staranności,
 4. stosowania przepisów prawa,
 5. standardów zawodowych.

Jak to działa?

W procesie szacowania nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje wszystkie dane o nieruchomości zawarte w:

 1. księgach wieczystych,
 2. katastrze nieruchomości,
 3. ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 4. planach miejscowych,
 5. wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe,
 6. umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach.

Kontakt

Magdalena Martyniak-Kuchta
Rzeczoznawca majątkowy

ul. Poręba 6
32-501 Pogorzyce,
tel. 664 290 947
e-mail: martyniak.wycena@gmail.com

Numer uprawnień 5699.